100% služby, 100% kvalita = spokojený zákazník


Služby

Naše společnost na nabízí prodej a servis elektrospotřebičů následujících značek:

 

Prodej:                  Servis:

Amica                     Amica              Tatramat 

Whirlpool               Whirlpool         ISEA

Electrolux               Electrolux        Ignis

AEG                        Indesit            AEG

Mora                       Ariston            a další

 

 

DALŠÍ SLUŽBA, KTEROU FIRMA POSKYTUJE JE LIKVIDACE STARÝCH SPOTŘEBIČŮ. U NÁS ZAKOUPÍTE NOVÝ VÝROBEK A NEMUSÍTE SE STARAT O TO, CO BUDE S VÝROBKEM PŮVODNÍM. NAŠE FIRMA JEJ ODVEZE A EKOLIGICKY ZLIKVIDUJE.

Povinností posledního prodejce je, mimo jiné, informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla odkládána na místa k tomu, např. vyhláškou obce, určená nebo v místech zpětného odběru. Zároveň je však poslednímu prodejci uložena povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky (čímž se myslí území obce nebo městské části, kde se prodejna nachází) nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Ten kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

Pokud výrobce uvádí odděleně recyklační příspěvek, má poslední prodejce povinnost uvádět recyklační příspěvek odděleně při prodeji.